Rättigheter

Stewafit GmbH
Blumenstraße 33/1
71106 Magstadt

Handelsregister: HRB 736017
Registergericht: Stuttgart

 

Representant Sverige

Neil Wilson

Kontakt Sverige

E-Mail: Neil-wilson1@gmail.com

telefon: 0707-47 14 61

 

Representant Tyskland
Stefan Wagner

Kontakt Tyskland

E-Mail: info@stewafit.de

 

 

Källor för bilder och grafik som används:
egna produktfoton samt bilder från freepik

Uppfattning, webbdesign och implementering av webbplatsen:
Nicole Ewald, grafisk designer, www.graphic-wp.de

Översättning till Svenska: Lina Bårdskär Barba 

EU-Regler

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du hittar vår e-postadress i det juridiska meddelandet ovan.

Konsument

tvistlösning / universal skiljenämnd


Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentförlikningsnämnd.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag i enlighet med avsnitt 7.1 i den tyska telemedialagen. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik juridisk överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana juridiska överträdelser tar vi bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser när de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades.

Men permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för brott mot lagen. Om vi ​​blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk och svensk upphovsrättslag. Reproduktion, bearbetning, distribution och all typ av exploatering utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören följs tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå blir medveten om upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagliga överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Print Friendly, PDF & Email